Z důvodu změn podmínek pojišťoven jsme byli nuceni od 1.2.2018 aktualizovat ceny vyšetření, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.