Poskytované služby

 • identifikace rizikových faktorů životního stylu, poskytování informací a poradenství, jakým způsobem je eliminovat
 • provádění preventivních prohlídek
 • provádění rychlých diagnostických testů skrytého krvácení do stolice (v prevenci onemocnění tlustého střeva rakovinou)
 • povinné očkování proti tetanu
 • povinná a nepovinná očkování hrazená dle předpisů
 • léčba chronických onemocnění a dispenzární péče
 • vyšetření EKG
 • vyšetření CRP
 • vyšetření INR („Quicka“)
 • vyšetření glykémie glukometrem
 • vyšetření moči
 • odběry krve
 • první pomoc u akutních stavů a zajištění návaznosti na odborná pracoviště a nemocniční oddělení
 • ošetření povrchních poranění