Služby na žádost občanů, které podle § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb. zdravotní pojišťovny nehradí lékařské vyšetření na žádost klienta posouzení zdravotní způsobilosti nepovinné očkování administrativní činnost spojená s hlášením úrazů komerčním pojišťovnám