Služby na žádost občanů dle § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb.

Služby na žádost občanů, které podle § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb. zdravotní pojišťovny nehradí

  • lékařské vyšetření na žádost klienta
  • posouzení zdravotní způsobilosti
  • nepovinné očkování
  • administrativní činnost spojená s hlášením úrazů komerčním pojišťovnám